Kompetencje w zawodzie
Specjalista ds. organizacyjno-prawnych
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Administracja / prowadzenie dokumentacji 3 -
Komunikatywność 3 -
Myślenie analityczne 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Organizowanie 3 -
Procedury - znajomość i stosowanie 3 -
Przestrzeganie zasad etyki zawodowej 3 -
Radzenie sobie z niejednoznacznością 3 -
Umiejętności (użytkowanie systemów) IT 3 -
Wiedza zawodowa 4 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Specjalista ds. organizacyjno-prawnych
czy masz?
Analizowanie
Dane
Rzetelność
Współpraca
Czuwanie nad prawidłową realizacją ustaw: o ochronie informacji niejawnych, dostępie do informacji publicznej oraz ochronie danych osobowych
Konsultaje wewnętrzne
Kontakt z organami administracji publicznej (w tym GUS, ZUS, urzędy skarbowe)
Obsługa aplikacji MS Office
Obsługa aplikacji pocztowych
Realizacja projektów korporacyjnych („paralegal”), w tym min. rejestracja i likwidacja spółek, aktualizacja danych w rejestrze przedsiębiorców oraz Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, przygotowywanie protokołów ze zgromadzeń organów zarządzających spółek, legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, prowadzenie spraw kadrowych
Redagowanie pism, wystąpień do organów administracji rządowej i samorządowej
Sporządzanie różnego rodzaju dokumentów, w tym prostych umów, pism, oświadczeń, pełnomocnictw
Udział w postępowaniach przetargowych
Wykształcenie wyższe prawnicze
Znajomość MS Office

Specjalista ds. organizacyjno-prawnych

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Specjalista ds. organizacyjno-prawnych. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Specjalista ds. organizacyjno-prawnych. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.

BRAK OFERT PRACY DO WYŚWIETLENIA