Rzecznik prasowy


Kompetencje w zawodzie
Rzecznik prasowy
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Budowanie i rozwój relacji 4 -
Dążenie do rezultatów 4 -
Komunikatywność 5 -
Negocjowanie 4 -
Radzenie sobie z niejednoznacznością 4 -
Radzenie sobie ze stresem 4 -
Współpraca wewnątrzfirmowa 4 -
Zarządzanie informacjami 4 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Rzecznik prasowy
czy masz?
Język
Optymizm
Relacje
Wyzwania
kreowanie wizerunku firmy
Kreowanie wizerunku firmy w mediach
Opracowanie biuletynu firmowego – newslettera
Opracowywanie media –planu
Organizowanie konferencji prasowych
Pisanie informacji prasowych, artykułów sponsorowanych, oraz opracowywanie informacji o instytucji, która ma trafić do mediów
Prowadzenie monitoringu mediów w tym w szczególności prasy branżowej
Przekazywanie informacji i utrzymywanie kontaktu z mediami poprzez konferencje prasowe i inne wydarzenia medialne
Przygotowywanie konferencji prasowych
Reprezentowanie firmy i przełożonych w środkach masowego przekazu
Reprezentowanie firmy lub instytucji w kontaktach zewnętrznych
Współpraca z mediami, władzami lokalnymi, organizacjami
Wykształceni wyższe

Rzecznik prasowy

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Rzecznik prasowy. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Rzecznik prasowy. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.

BRAK OFERT PRACY DO WYŚWIETLENIA