Kompetencje w zawodzie
Murarz
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Dążenie do rezultatów 3 -
Elastyczność 3 -
Komunikatywność 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Podejmowanie decyzji 3 -
Praca zespołowa 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Murarz
czy masz?
Aktywność fizyczna
Operacja na rzeczach
Rzetelność
Wytrzymałość
Dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót murarskich
Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej
Posługiwanie się dokumentacją techniczną i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót
Przygotowywanie zaprawy i betonów sposobem ręcznym i mechanicznym.
Remonty i rozbiórki konstrukcji budowlanych
Ustalanie zakresu i czasu trwania robót
Wykonanie murowanych konstrukcji budowlanych
Wykonanie zapraw murarskich i mieszanek betonowych
Wykonywanie murów zbrojonych pełnych z różnych materiałów, murów z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz ścian działowych i nośnych
Wytyczanie fundamentów, ścian nośnych, działowych oraz innych elementów budynku
Zabezpieczanie miejsca pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż, i ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej

Murarz

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Murarz. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Murarz. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.

BRAK OFERT PRACY DO WYŚWIETLENIA