Majster budowy


Kompetencje w zawodzie
Majster budowy
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Dążenie do rezultatów 3 -
Delegowanie 3 -
Kontrola menedżerska 3 -
Motywowanie 3 -
Myślenie analityczne 3 -
Organizowanie 3 -
Planowanie 3 -
Podejmowanie decyzji 3 -
Rozwiązywanie problemów 3 -
Zarządzanie informacjami 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Majster budowy
czy masz?
Dane
Racjonalizm
Rzetelność
Współpraca
Kierowanie zespołem pracowników
Kontrola dostaw i stanu materiałów na budowie
Kontrola jakości prac, terminowości, postępu wykonywanych robót oraz dokumentacji technicznej
Nadzór nad powierzonym zakresem robót
Nadzór realizacji powierzonego odcinka robót zgodnie z wymaganiami kontraktu, dokumentacją techniczną, harmonogramami i planami organizacji robót oraz z wymaganiami prawa budowlanego
Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji
Sporządzanie dokumentacji technicznej budowy zgodnie z wymaganiami prawa i Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
Sporządzanie przedmiarów robót
Wsparcie kierownika budowy w zakresie demobilizacji zaplecza budowy po zakończeniu realizacji inwestycji
Wsparcie kierownika budowy w zakresie przygotowania i organizacji budowy oraz ścisła współpraca na każdym etapie realizacji inwestycji
Zapewnienie przestrzegania zasad BHP, ppoż. i ochrony środowiska
Zarządzanie podległym zespołem pracowników
Uprawnienia budowlane
Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne lub budowlane

Majster budowy

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Majster budowy. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Majster budowy. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.

BRAK OFERT PRACY DO WYŚWIETLENIA