Górnik


Kompetencje w zawodzie
Górnik
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Dążenie do rezultatów 3 -
Komunikatywność 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Podejmowanie decyzji 3 -
Praca zespołowa 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Górnik
czy masz?
Aktywność fizyczna
Operacja na rzeczach
Racjonalizm
Wytrzymałość
Drążenie szybów wgłąb ziemi, ich zabudowywanie i drążenie poziomych chodników na poszczególnych poziomach wydobycia
Obsługa maszyn i urządzeń
Prace związane z wydobyciem i transportem kopaliny (węgiel, rudy metali, wapienie itp..)
Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. i innych wewnętrznych zarządzeń
Przygotowywaniu złoża do eksploatacji
Realizacja zadań zleconych

Górnik

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Górnik. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Górnik. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.

BRAK OFERT PRACY DO WYŚWIETLENIA