Automatyk Utrzymania Ruchu


Kompetencje w zawodzie
Automatyk Utrzymania Ruchu
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Dążenie do rezultatów 3 -
Myślenie analityczne 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Planowanie 3 -
Procedury - znajomość i stosowanie 3 -
Rozwiązywanie problemów 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Umiejętności (użytkowanie systemów) IT 3 -
Wiedza zawodowa 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Automatyk Utrzymania Ruchu
czy masz?
Aktywność fizyczna
Dane
Operacja na rzeczach
Rzetelność
Bieżące monitorowanie pracy i stanu technicznego urządzeń
Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem układów sterowania maszyn i urządzeń
Nadzór nad zewnętrznymi firmami serwisowymi
Nadzorowanie dokumentacji technicznej oraz tworzenie nowych instrukcji obsługi modernizowanych maszyn
Optymalizowanie parametrów pracy maszyn
Planowanie i realizacja harmonogramu prac remontowych
Planowanie konserwacji, przeglądów i remontów
Rozwiązywanie problemów technicznych
Zapewnienie wsparcia technicznego pracownikom
Wykształcenie wyższe techniczne

Automatyk Utrzymania Ruchu

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Automatyk Utrzymania Ruchu. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Automatyk Utrzymania Ruchu. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.

BRAK OFERT PRACY DO WYŚWIETLENIA