Audytor wewnętrzny


Kompetencje w zawodzie
Audytor wewnętrzny
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Myślenie analityczne 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Procedury - znajomość i stosowanie 4 -
Przestrzeganie zasad etyki zawodowej 3 -
Radzenie sobie z niejednoznacznością 3 -
Rozwój zawodowy/ gotowość do uczenia się 3 -
Samodzielność 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Audytor wewnętrzny
czy masz?
Analizowanie
Dane
Racjonalizm
Rzetelność
Bieżące dbanie o zgodność dokumentacji ze standardami rachunkowości
Proponowanie nowych rozwiązań w zakresie poprawy procedur w działach księgowości
Proponownie usprawnień i optymalizacji procedur kontrolnych
Przeprowadzanie analiz i kontroli wewnętrznych
Przeprowadzanie audytów dokumentacji finansowej i księgowej firmy
Sporządzanie raportów i rekomendacji
Utrzymywanie kontaktów z audytorami zewnętrznymi
Współpraca z pozostalymi działami w firmie
posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego: jednego z certyfikatów: Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA)
Wykształcenie średnie lub wyższe

Audytor wewnętrzny

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Audytor wewnętrzny. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Audytor wewnętrzny. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.

BRAK OFERT PRACY DO WYŚWIETLENIA