Terapeuta zajęciowy


Kompetencje w zawodzie
Terapeuta zajęciowy
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Budowanie i rozwój relacji 3 -
Identyfikacja z firmą 3 -
Innowacyjność 3 -
Komunikatywność 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Orientacja na klienta/ relacje z klientem 3 -
Rozwiązywanie problemów 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Terapeuta zajęciowy
czy masz?
Dane
Dominacja / władza
Język
Opanowanie / odporność
Pomoc
Motywowanie podopiecznych do udziału w terapii indywidualnej i grupowej
Ocena sytuacji zdrowotnej pacjenta i dostosowanie działań terapeutycznych do jego potrzeb
Organizacja zajęć warsztatowych wspomagających aktywizację pacjentów
Planowanie oraz prowadzenie pracy terapeutycznej indywidualnej oraz grupowej
Prowadzenie dokumentacji
Prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
Rozpoznanie i diagnoza potrzeb zdrowotnych i psychologicznych podopiecznych
Współpraca z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną
Wykorzystywanie w pracy z pacjentami metod terapii zajęciowej
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego
Wykształcenie średnie medyczne w zawodzie terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Terapeuta zajęciowy. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Terapeuta zajęciowy. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.