Technik normowania pracy


Kompetencje w zawodzie
Technik normowania pracy
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Dążenie do rezultatów 3 -
Myślenie analityczne 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Samodzielność 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 3 -
Współpraca wewnątrzfirmowa 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Technik normowania pracy
czy masz?
Analizowanie
Dane
Racjonalizm
Rzetelność
Badanie i normowanie pracy, a zwłaszcza badanie wykorzystania dnia roboczego
Badanie i projektowanie optymalnej organizacji pracy
Badanie napięcia / realizacji norm pracy
Opracowywanie analiz wykonania norm czasu i prowadzenie statystyki w tym zakresie
Opracowywanie norm czasu dla nowych wyrobów
Opracowywanie planów usprawnień, wynikających z obserwacji i pomiarów czasu
Organizowanie przebiegu pracy
Prowadzenie i uaktualnianie zakładowych katalogów norm pracy
Przeprowadzanie analiz zakresu stosowania norm pracy
Przeprowadzanie analiz zasadności reklamacji norm pracy
Przeprowadzanie obserwacji dnia roboczego metodą indywidualnych i zespołowych fotografii dnia roboczego oraz metodą migawkową
Przeprowadzanie pomiarów czasu za pomocą chronometrażu
Ustalaniem norm pracy na stanowiskach

Technik normowania pracy

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Technik normowania pracy. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Technik normowania pracy. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.