Specjalista pracy socjalnej


Kompetencje w zawodzie
Specjalista pracy socjalnej
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Budowanie i rozwój relacji 4 -
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 3 -
Komunikatywność 3 -
Negocjowanie 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Orientacja na klienta/ relacje z klientem 3 -
Rozwiązywanie konfliktów 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 4 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Specjalista pracy socjalnej
czy masz?
Analizowanie
Dominacja / władza
Opanowanie / odporność
Pomoc
Współpraca
Diagnoza potrzeb i określenie optymalnej formy wsparcia
Obsługa aplikacji MS Office
Opieka nad osobami wymagającymi wsparcia z róznych powodów (ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, choroba itp.)
Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
Rozpoznawanie sytuacji osób mieszkających w podległym mu rejonie i zaspakajanie ich ewentualnych potrzeb
Wprowadzanie i realizacja kontraktów socjalnych oraz programów wychodzenia z bezdomności
Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia
Opcjonalnie: dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
Studia zawodowe i/lub wyższe pedagogiczne o specjalności praca socjalna

Specjalista pracy socjalnej

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Specjalista pracy socjalnej. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Specjalista pracy socjalnej. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.