Kompetencje w zawodzie
Specjalista ds. zarządzania jakością
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Dążenie do rezultatów 3 -
Myślenie analityczne 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Procedury - znajomość i stosowanie 3 -
Samodzielność 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Umiejętności (użytkowanie systemów) IT 3 -
Wiedza zawodowa 4 -
Zarządzanie informacjami 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Specjalista ds. zarządzania jakością
czy masz?
Analizowanie
Dane
Racjonalizm
Rzetelność
Analiza problemów jakościowych, wdrażanie i nadzorowanie standardów jakościowych
Analiza wskaźników defektywności, wydajności podległego procesu wraz z wdrażaniem działań korygujących i zapobiegawczych,
Bieżąca kontrola jakości produktów (i usług) - interwencja w przypadkach odstępstw
Czynne wsparcie techniczne innych działów
Odpowiedzialność za aktualizację standardów jakościowych i certyfikację systemów według tych standardów
Prowadzenie dokumentacji
Skuteczne rozwiązywanie wszelkich problemów jakościowych
Utrzymywanie i nadzorowanie wszystkich norm, procesów i parametrów jakościowych opisanych w procedurach systemu zapewnienia jakości
Wdrażanie i rozwijanie procedur jakościowych
Weryfikacja norm jakości
Wybór odpowiednich urządzeń kontrolno-pomiarowych
Wykształcenie średnie techniczne

Specjalista ds. zarządzania jakością

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Specjalista ds. zarządzania jakością. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Specjalista ds. zarządzania jakością. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.