Specjalista ds. ochrony środowiska


Kompetencje w zawodzie
Specjalista ds. ochrony środowiska
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Administracja / prowadzenie dokumentacji 3 -
Komunikatywność 3 -
Myślenie analityczne 3 -
Organizowanie 3 -
Planowanie 3 -
Procedury - znajomość i stosowanie 4 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 4 -
Współpraca wewnątrzfirmowa 3 -
Zarządzanie projektami 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Specjalista ds. ochrony środowiska
czy masz?
Analizowanie
Dane
Rozwój
Współpraca
Monitoring i ocena stanu środowiska
Organizacja i zapewnienie zgodności działań firmy w zakresie ochrony środowiska (emisja zanieczyszczeń, zarządzanie odpadami, gospodarka wodno-ściekowa i innych),
Organizowanie wykonawstwa inwestycyjnego wdrażanych projektów
Pozyskiwanie i opracowywanie danych do opracowań z zakresu ochrony środowiska
Przygotowywanie dokumentacji i opracowań z zakresu ochrony środowiska (m.in. z zakresu gospodarki odpadami)
Przygotowywanie wszelkiej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa ochrony środowiska.
Realizacja prac związanych z ochroną środowiska
Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi firmy
Wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie ochrony środowiska

Specjalista ds. ochrony środowiska

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Specjalista ds. ochrony środowiska. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Specjalista ds. ochrony środowiska. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.