Kompetencje w zawodzie
Specjalista ds. BHP
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Administracja / prowadzenie dokumentacji 3 -
Budowanie sprawnej/ efektywnej organizacji 3 -
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 3 -
Identyfikacja z firmą 3 -
Komunikacja pisemna 3 -
Komunikatywność 3 -
Sumienność/ rzetelność 4 -
Wiedza zawodowa 4 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Specjalista ds. BHP
czy masz?
Analizowanie
Racjonalizm
Rzetelność
Samodzielność / niezależność
Analizowanie przyczyn powstawania wypadków przy pracy
Budowanie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród pracowników
Doradztwo w zakresie działań profilaktycznych i zapobiegania wypadkom przy pracy
eliminowanie lub ograniczenie oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych
identyfikacja i analiza zagrożeń zawodowych oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
Nadzorowanie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów prawa i wymogów w zakresie BHP oraz przepisów prawa ochrony środowiska
Obsługa aplikacji MS Office
Prowadzenie kontroli i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp
Prowadzenie kontroli wewnętrznych i definiowanie działań pokontrolnych
Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określanie niezbędnych działań profilaktycznych
Wdrażanie i nadzorowanie funkcjonowania wymaganych procedur i instrukcji oraz programów z zakresu bhp i ppoż.
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, Instruktora Pierwszej Pomocy oraz uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP

Specjalista ds. BHP

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Specjalista ds. BHP. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Specjalista ds. BHP. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.