Sortowacz


Kompetencje w zawodzie
Sortowacz
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Dążenie do rezultatów 3 -
Elastyczność 3 -
Komunikatywność 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Praca zespołowa 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Sortowacz
czy masz?
Aktywność fizyczna
Dane
Rzetelność
Wytrzymałość
Kontrola ilościowa i jakościowa produktów spakowanych według specyfikacji
Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. i innych wewnętrznych zarządzeń
Realizacja zadań zleconych
Sortowanie materiałów i produktów zgodnie z instrukcją

Sortowacz

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Sortowacz. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Sortowacz. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.