Ratownik WOPR


Kompetencje w zawodzie
Ratownik WOPR
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Dążenie do rezultatów 3 -
Elastyczność 3 -
Komunikatywność 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 4 -
Podejmowanie decyzji 4 -
Rozwiązywanie problemów 4 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Ratownik WOPR
czy masz?
Aktywność fizyczna
Opanowanie / odporność
Wytrzymałość
Wyzwania
Bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych
Ewakuacja osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia, transport osób, które uległy wypadkowi
Kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację
Obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń
Podejmowanie działań profilaktycznych i prewencyjnych
Prowadzienie interwencji i akcji ratowniczych
Przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego
Przyjęcie zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu i dotarcie na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym
Sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy
Udzielanie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku lub zagrożenia
Wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych
Kurs ratownika wodnego zawodowego
Uprawnienia WOPR

Ratownik WOPR

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Ratownik WOPR. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Ratownik WOPR. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.