Ratownik medyczny


Kompetencje w zawodzie
Ratownik medyczny
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Administracja / prowadzenie dokumentacji 3 -
Budowanie i rozwój relacji 3 -
Dążenie do rezultatów 3 -
Komunikatywność 4 -
Myślenie analityczne 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 4 -
Podejmowanie decyzji 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 4 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Ratownik medyczny
czy masz?
Dominacja / władza
Opanowanie / odporność
Pomoc
Współpraca
Wyzwania
Dokonywanie oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowanie medycznych czynności ratunkowych
Ewakuacja i transport poszkodowanych
Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych
Pełnienie ratowniczego nadzoru medycznego nad poszkodowanymi i chorymi w miejscu zdarzenia i w czasie transportu
Prowadzenie kursów, szkoleń i pokazów z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Realizacja medycznych czynności ratunkowych
Wykonywanie podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych
Zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar
Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego "ratownik medyczny"
Wykształcenie kierunkowe - dwuletnia szkoła policealna lub studia

Ratownik medyczny

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Ratownik medyczny. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Ratownik medyczny. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.