Psycholog


Kompetencje w zawodzie
Psycholog
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Budowanie i rozwój relacji 4 -
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 3 -
Komunikatywność 4 -
Myślenie analityczne 3 -
Orientacja na klienta/ relacje z klientem 3 -
Przestrzeganie zasad etyki zawodowej 3 -
Rozwiązywanie problemów 4 -
Rozwój zawodowy/ gotowość do uczenia się 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 4 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Psycholog
czy masz?
Dominacja / władza
Język
Pomoc
Relacje
Rzetelność
Organizacja oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych wobec wychowanków i ich rodzin
Prowadzenie dokumentacji psychologicznej
Prowadzenie psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie)
Udzielanie pomocy psychologicznej
Udzielanie świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu
Współpraca z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych
Współtworzenie i wdrażanie programów wychowawczo – profilaktyczno – edukacyjnych wspomagających kształtowanie osobowości
Wyższe studia psychologiczne

Psycholog

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Psycholog. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Psycholog. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.