Planista produkcji


Kompetencje w zawodzie
Planista produkcji
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Budowanie sprawnej/ efektywnej organizacji 3 -
Dążenie do rezultatów 3 -
Elastyczność 3 -
Myślenie analityczne 3 -
Organizowanie 3 -
Planowanie 4 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 3 -
Zarządzanie informacjami 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Planista produkcji
czy masz?
Analizowanie
Dane
Racjonalizm
Rzetelność
Analiza kompletności dokumentacji oraz dostępności materiałów do procesu produkcyjnego
Analiza zdolności produkcyjnych
Harmonogramowanie produkcji, działania usprawniające proces planistyczny
Nadzorowanie planów produkcyjnych w celu sprostania popytowi rynku oraz zapewnienia doskonałej wydajność użytych materiałów i elastycznej obsługi klienta
Opracowywanie i kontrolowanie wykonywania bieżących planów produkcji
Przygotowywanie i sporządzanie analiz
Przygotowywanie zestawień dla Operacyjnego Łańcucha Dostaw
Sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji planów
Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi firmy
Wykształcenie średnie

Planista produkcji

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Planista produkcji. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Planista produkcji. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.