Pedagog szkolny


Kompetencje w zawodzie
Pedagog szkolny
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Dążenie do rezultatów 3 -
Elastyczność 3 -
Komunikatywność 4 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 4 -
Rozwiązywanie konfliktów 3 -
Rozwiązywanie problemów 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 4 -
Zarządzanie informacjami 4 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Pedagog szkolny
czy masz?
Dominacja / władza
Język
Pomoc
Relacje
Rozwój
Opiniowanie i orzekanie oraz udzielanie pomocy lub terapii pedagogicznej
Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce
Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego
Rozpoznawanie warunków życia i nauki oraz opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
Stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej możliwości udziału w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz w innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia
Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
Udzielanie porad pedagogicznych
Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci
Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych i trudności nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych i konfliktów rodzinnych
Współpraca z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną
Współpraca z nauczycielami i rodzicami
Współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub pokrewne

Pedagog szkolny

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Pedagog szkolny. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Pedagog szkolny. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.