Operator wózka widłowego


Kompetencje w zawodzie
Operator wózka widłowego
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Dążenie do rezultatów 3 -
Elastyczność 3 -
Myślenie analityczne 2 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Podejmowanie decyzji 3 -
Rozwiązywanie problemów 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Operator wózka widłowego
czy masz?
Aktywność fizyczna
Dane
Operacja na rzeczach
Wytrzymałość
Kierowanie i obsługa wózków jezdniowych
Ocena stanu technicznego oraz bieżąca konserwacja pojazdu i podzespołów
Przestrzeganie standardów bezpieczeństwa podczas pracy
Utrzymywanie porządku na terenie magazynu
Załadowanie i rozładowanie towarów za pomocą wózka widłowego
Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych przy pracach związanych z żywnością
Kurs operatora wózków jezdniowych

Operator wózka widłowego

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Operator wózka widłowego. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Operator wózka widłowego. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.