Kompetencje w zawodzie
Operator / ustawiacz maszyn
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Dążenie do rezultatów 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Samodzielność 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Operator / ustawiacz maszyn
czy masz?
Aktywność fizyczna
Analizowanie
Operacja na rzeczach
Racjonalizm
Kontrolowanie jakości wytworzonego produktu
Obsługa maszyn
Ocena stanu technicznego oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń
Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. i innych wewnętrznych zarządzeń
Realizowanie produkcji według bieżących planów produkcyjnych
Ustawianie i kalibrowanie maszyn i urządeń
Wypełnianie dokumentacji związanej z przebiegiem pracy maszyn i urządzeń

Operator / ustawiacz maszyn

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Operator / ustawiacz maszyn. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Operator / ustawiacz maszyn. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.