Operator maszyn dźwigowo-transportowych


Kompetencje w zawodzie
Operator maszyn dźwigowo-transportowych
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Dążenie do rezultatów 3 -
Myślenie analityczne 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Podejmowanie decyzji 3 -
Rozwiązywanie problemów 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Operator maszyn dźwigowo-transportowych
czy masz?
Analizowanie
Opanowanie / odporność
Operacja na rzeczach
Racjonalizm
Kontrolowanie jakości wytworzonego produktu
Obsługa maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
Ocena stanu technicznego oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń
Przestrzeganie procesu technologicznego obowiązującego na stanowisku
Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. i innych wewnętrznych zarządzeń
Realizowanie produkcji według bieżących planów produkcyjnych
Wypełnianie dokumentacji związanej z przebiegiem pracy maszyn i urządzeń
Kursy kwalifikacyjne, uprawnienia na odpowiednie maszyny

Operator maszyn dźwigowo-transportowych

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Operator maszyn dźwigowo-transportowych. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Operator maszyn dźwigowo-transportowych. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.