Nauczyciel wychowania przedszkolnego


Kompetencje w zawodzie
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Dążenie do rezultatów 3 -
Elastyczność 3 -
Identyfikacja z firmą 3 -
Komunikatywność 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 4 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
czy masz?
Dane
Dominacja / władza
Język
Opanowanie / odporność
Pomoc
Opieka nad dziećmi w grupie przedszkolnej
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej
Prowadzenie dokumentacji
Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń w oparciu o rozpoznanie potrzeb podopiecznych
Współpraca z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną
Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej
Wykształcenie wyższe pedagogiczne o kierunku pedagogika przedszkolna
Zaświadczenie lekarskie o spełnianiu warunków zdrowotnych niezbędnych w pracy nauczyciela

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.