Nauczyciel przedmiotów zawodowych


Kompetencje w zawodzie
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Dążenie do rezultatów 3 -
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 3 -
Elastyczność 3 -
Komunikatywność 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Orientacja na klienta/ relacje z klientem 4 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 4 -
Zarządzanie informacjami 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
czy masz?
Dane
Dominacja / władza
Język
Opanowanie / odporność
Pomoc
Angażowanie do nauki i rozliczanie postępów uczniów
Informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno–wychowawczych swoich uczniów
Nauczanie - prowadzenie lekcji przygotowujących do wykonywania zawodu
Prowadzenie dokumentacji
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę
Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów
Współpraca z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną
Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej
Uprawnienia pedagogiczne
Wyższe studia techniczne
Zaświadczenie lekarskie o spełnianiu warunków zdrowotnych niezbędnych w pracy nauczyciela

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Nauczyciel przedmiotów zawodowych. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Nauczyciel przedmiotów zawodowych. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.