Maszynista lokomotyw


Kompetencje w zawodzie
Maszynista lokomotyw
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Myślenie analityczne 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Procedury - znajomość i stosowanie 3 -
Radzenie sobie z niejednoznacznością 3 -
Rozwiązywanie problemów 3 -
Samodzielność 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 4 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Maszynista lokomotyw
czy masz?
Dane
Opanowanie / odporność
Operacja na rzeczach
Rzetelność
Kontrola prawidłowości zapisu szybkościomierzy
Obsługa pojazdu trakcyjnego w zakresie pracy liniowej i manewrowej
Prowadzenie dokumentacji związanej z pracą maszynisty
Prowadzenie pojazdu trakcyjnego zgodnie z rozkładem jazdy i obowiązującymi przepisami;
Wykonywanie poleceń kierownika pociągu i dyżurnego ruchu podczas prowadzenia pociągu
Wykonywanie prac manewrowych
Uprawnienia do kierowania lokomotyw
Wykształcenie średnie techniczne

Maszynista lokomotyw

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Maszynista lokomotyw. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Maszynista lokomotyw. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.