Likwidator szkód


Kompetencje w zawodzie
Likwidator szkód
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Administracja / prowadzenie dokumentacji 3 -
Dążenie do rezultatów 3 -
Identyfikacja z firmą 4 -
Komunikatywność 3 -
Myślenie strategiczne 3 -
Obsługa klienta 3 -
Podejmowanie decyzji 3 -
Przestrzeganie zasad etyki zawodowej 3 -
Wiedza zawodowa 4 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Likwidator szkód
czy masz?
Analizowanie
Dane
Rzetelność
Współpraca
Analiza akt szkodowych i ustalenie zakresu odpowiedzialności
Likwidacja zgłoszonej szkody objętej polisą ubezpieczeniową
Prowadzenie dokumentacji i aktualizacja danych (np. w systemie CRM)
Przeprowadzanie audytów ubezpieczeniowych, identyfikacja i ocena czynników ryzyka
Przygotowanie decyzji o wysokości i wypłacie odszkodowania
Rozpatrywanie reklamacji, przygotowywanie odpowiedzi
Rozpoznanie okoliczności, sporządzenie dokumentacji, przygotowanie samodzielne lub we współpracy z odpowiednim rzeczoznawcą wyceny
Prawo jazdy kat. B
Wykształcenie średnie

Likwidator szkód

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Likwidator szkód. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Likwidator szkód. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.