Instrumentariuszka


Kompetencje w zawodzie
Instrumentariuszka
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Komunikatywność 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Procedury - znajomość i stosowanie 3 -
Samodzielność 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Instrumentariuszka
czy masz?
Operacja na rzeczach
Racjonalizm
Samodzielność / niezależność
Współpraca
Asystowanie przy zabiegach operacyjnych
Koordynowanie działań mających na celu przygotowanie oraz sprawne przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych
Nadzorowanie i dbałość o przestrzeganie zasad aseptyki oraz reżimu sanitarnego przez wszystkie osoby przebywające w bloku operacyjn
Nadzorowanie i dbałość o przestrzeganie zasad aseptyki oraz reżimu sanitarnego przez wszystkie osoby przebywające w bloku operacyjnym
Przegląd stanu gotowości sal operacyjnych do przeprowadzenia zabiegów zgodnie z zaplanowanymi technikami i sposobami
Przygotowanie sterylizacji w zakresie i trybie niezbędnym do utrzymania bloku operacyjnego w stanie stałej gotowości do pracy
Sporządzanie dokumentacji pielęgniarki instrumentariuszki
Świadczenia z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego w obrębie traktu operacyjnego
Współpraca z lekarzami
Zabezpieczenie, dokumentowanie oraz przekazywanie kompetentnym osobom materiałów do badań pobranych w trakcie zabiegu
Wykształcenie wyższe - kierunkowe

Instrumentariuszka

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Instrumentariuszka. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Instrumentariuszka. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.