Fizjoterapeuta


Kompetencje w zawodzie
Fizjoterapeuta
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Budowanie i rozwój relacji 3 -
Dążenie do rezultatów 3 -
Elastyczność 3 -
Komunikatywność 3 -
Kultura osobista 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Orientacja na klienta/ relacje z klientem 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 4 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Fizjoterapeuta
czy masz?
Aktywność fizyczna
Analizowanie
Dominacja / władza
Pomoc
Wykorzystanie zmysłów
Dobieranie i dostosowywanie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych
Dokonywanie oceny stanu osoby, która ma być poddawana zabiegom fizjoterapeutycznym oraz wykonywanie badań czynnościowych, niezbędnych do programowania i kontrolowania procesu fizjoterapii
Nauczanie pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi
Planowanie i prowadzenie zajęć fizycznych oraz wykonują zabiegi fizykoterapeutyczne (elektrolecznictwo, światłolecznictwo, wodolecznictwo itp.) i masaże.
Programowanie i wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym masażu i stosowanie metod fizjoterapii
Prowadzenie dokumentacji fizjoterapii
Prowadzenie działalności profilaktycznej, polegającej na kierowaniu i popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych
Wydawanie opinii odnośnie stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu
Wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych (elektrolecznictwo, światłolecznictwo, wodolecznictwo itp.) i masaży.
Kwalifikacyjne badanie lekarskie
Wykształcenie policealne lub wyższe kierunkowe

Fizjoterapeuta

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Fizjoterapeuta. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Fizjoterapeuta. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.