Kompetencje w zawodzie
Dyspozytor
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Elastyczność 3 -
Komunikatywność 3 -
Kultura osobista 3 -
Organizowanie 3 -
Planowanie 3 -
Radzenie sobie z niejednoznacznością 3 -
Rozwiązywanie problemów 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Dyspozytor
czy masz?
Opanowanie / odporność
Operacja na rzeczach
Rzetelność
Współpraca
Organizacja, nadzór i bieżąca obsługa zleceń spedycji transportu drogowego
Kontrolowanie stanu technicznego pojazdów
Koordynacja przepływu informacji i dokumentów przewozowych;
Optymalny wybór tras sporządzanie i aktualizacja grafików podróży
Organizacja i nadzór nad realizacją usług transportowych realizowanych przez podwykonawców;
Przekazywanie informacji spedytorom, plannerom, przełożonym na temat sytuacji kierowcόw i pojazdόw, planowanie ich codziennej aktywnosci zawodowej
Przyjmowanie zleceń transportowych
Ustalanie harmonogramów przewozów
Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi firmy
Wydawanie dyspozycji przewozu kierowcom
Wykształcenie średnie ogólne lub średnie techniczne

Dyspozytor

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Dyspozytor. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Dyspozytor. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.