Kompetencje w zawodzie
Dyrektor szkoły
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Budowanie sprawnej/ efektywnej organizacji 3 -
Komunikatywność 3 -
Ocena i rozwój podwładnych 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Organizowanie 3 -
Procedury - znajomość i stosowanie 3 -
Rozwiązywanie problemów 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Współpraca wewnątrzfirmowa 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Dyrektor szkoły
czy masz?
Racjonalizm
Relacje
Wyzwania
Kierowanie działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentacja na zewnątrz
Odpowiadanie za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkole lub placówce
Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
Stwarzanie warunków do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki
Tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków
Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych
Współpraca z radą pedagogiczną
Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym
Zarządzanie podległym zespołem pracowników
Niekaralność
Przygotowanie pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
znajomość prawa oświatowego

Dyrektor szkoły

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Dyrektor szkoły. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Dyrektor szkoły. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.