Dyrektor Ochrony Mienia


Kompetencje w zawodzie
Dyrektor Ochrony Mienia
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Administracja / prowadzenie dokumentacji 3 -
Dążenie do rezultatów 4 -
Komunikatywność 4 -
Kontrola menedżerska 4 -
Podejmowanie decyzji 4 -
Przestrzeganie zasad etyki zawodowej 4 -
Radzenie sobie ze stresem 4 -
Rozwiązywanie problemów 4 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Dyrektor Ochrony Mienia
czy masz?
Analizowanie
Racjonalizm
Relacje
Wyzwania
Bezpośredni nadzór nad podwłdnymi niższego szczebla
Bezpośredni nadzór nad realizacją umów na fizyczną ochronę osób i mienia
Dokonywanie audytów bezpieczeństwa obiektów na etapie składania ofert, jak również w trakcie realizacji usługi
Koordynowanie wszelkich działań działu ochrony
Nadzór nad prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji dotyczącej zagadnień ochrony – odpowiedzialność za jej terminowe i zgodne z przepisami wykonanie
Obsługa aplikacji MS Office
Zarządzanie podległym zespołem pracowników
Niekaralność
Wykształcenie wyższe

Dyrektor Ochrony Mienia

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Dyrektor Ochrony Mienia. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Dyrektor Ochrony Mienia. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.