Drukarz


Kompetencje w zawodzie
Drukarz
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Dążenie do rezultatów 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Praca zespołowa 3 -
Samodzielność 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Drukarz
czy masz?
Operacja na rzeczach
Rzetelność
Współpraca
Wytrzymałość
Dbanie o sprawność i stan techniczny automatu, narzędzi, przyrządów pomiarowych i organizację stanowiska pracy.
Nadzór nad okresową konserwacją maszyn
Obsługa drukarek
Obsługa urządzeń postprodukcyjnych
prowadzenie i nadzorowanie drukowania właściwego
Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. i innych wewnętrznych zarządzeń
Przestrzeganie standardów jakościowych
przygotowywanie farb o odpowiedniej barwie i konsystencji
Przygotowywanie właściwych surowców
przygotowywanie zwojowych i arkuszowych maszyn typograficznych
Raportowanie realizowanych operacji
Realizacja produkcji na podstawie dziennych planów pracy, według określonych procedur i instrukcji.
Segregacja i ważenie odpadów produkcyjnych powstałych podczas produkcji oraz składowanie odpadów w miejscach wyznaczonych,

Drukarz

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Drukarz. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Drukarz. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.