Doradca Zawodowy


Kompetencje w zawodzie
Doradca Zawodowy
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Budowanie i rozwój relacji 4 -
Dążenie do rezultatów 3 -
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 4 -
Komunikatywność 4 -
Myślenie analityczne 3 -
Orientacja w biznesie 4 -
Wiedza zawodowa 4 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Doradca Zawodowy
czy masz?
Język
Racjonalizm
Relacje
Rzetelność
Aktywne wyszukiwanie ofert pracy dla beneficjentów
Analiza potrzeb i potencjału zawodowego klienta
Określenie możliwości rynkowych na znalezienie / zmianę pracy
Opracowywanie planów działań i autorskich scenariuszy pracy indywidualnej i grupowej z osobą bezrobotną i poszukującą pracy pod względem merytorycznym i metodycznym
Organizacja giełd pracy
Prowadzenie bieżącej dokumentacji Uczestników Działań Aktywizacyjnych.
Raportowanie działań
Wsparcie w pozyskaniu pracy
Wsparcie w wypracowaniu ścieżki kariery zawodowej
Wykształcenie wyższe - licencjat

Doradca Zawodowy

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Doradca Zawodowy. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Doradca Zawodowy. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.