Diagnosta laboratoryjny


Kompetencje w zawodzie
Diagnosta laboratoryjny
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Administracja / prowadzenie dokumentacji 3 -
Komunikatywność 3 -
Myślenie analityczne 4 -
Samodzielność 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 4 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Diagnosta laboratoryjny
czy masz?
Analizowanie
Racjonalizm
Rzetelność
Samodzielność / niezależność
Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej,
Prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej
Przygotowanie, archiwizacja i katalogowanie wyników badań
Wykonywanie badań laboratoryjnych
Wykonywanie badań laboratoryjnych, mających na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych
Wykonywanie mikrobiologicznych badań laboratoryjnych płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno - epidemiologicznych
Zabezpieczanie materiału do diagnostycznych badań
Wykształcenie wyższe

Diagnosta laboratoryjny

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Diagnosta laboratoryjny. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Diagnosta laboratoryjny. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.