Audytor zewnętrzny


Kompetencje w zawodzie
Audytor zewnętrzny
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Myślenie analityczne 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Procedury - znajomość i stosowanie 4 -
Przestrzeganie zasad etyki zawodowej 3 -
Radzenie sobie z niejednoznacznością 3 -
Rozwój zawodowy/ gotowość do uczenia się 3 -
Samodzielność 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Audytor zewnętrzny
czy masz?
Analizowanie
Dane
Racjonalizm
Rzetelność
Bieżące dbanie o zgodność dokumentacji ze standardami rachunkowości
Proponowanie nowych rozwiązań w zakresie poprawy procedur w działach księgowości
Proponownie usprawnień i optymalizacji procedur kontrolnych
Przeprowadzanie analiz i kontroli zewnętrznych
Przeprowadzanie audytów dokumentacji finansowej i księgowej firmy
Sporządzanie raportów i rekomendacji
Utrzymywanie kontaktów z audytorami wewnętrznymi
Wykształcenie średnie lub wyższe

Audytor zewnętrzny

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Audytor zewnętrzny. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Audytor zewnętrzny. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.