Asystentka Stomatologiczna


Kompetencje w zawodzie
Asystentka Stomatologiczna
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Administracja / prowadzenie dokumentacji 3 -
Budowanie i rozwój relacji 3 -
Identyfikacja z firmą 3 -
Komunikatywność 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Orientacja na klienta/ relacje z klientem 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Asystentka Stomatologiczna
czy masz?
Analizowanie
Dane
Rzetelność
Współpraca
Asystowanie i pomoc dentyście w pracy
Kompletowanie zestawów podstawowych leków, wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych
Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
Przygotowanie gabinetu dentystycznego
Przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
Przygotowywanie materiałów stomatologicznych do wypełnień i wycisków
Przygotowywanie pacjentów do zabiegów stomatologicznych
Wsparcie przełożonego w wykonywanych obowiązkach
Dyplom potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna
Wykształcenie średnie medyczne w zawodzie asystentka stomatologiczna

Asystentka Stomatologiczna

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Asystentka Stomatologiczna. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Asystentka Stomatologiczna. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.