Asystent rzeczoznawcy majątkowego


Kompetencje w zawodzie
Asystent rzeczoznawcy majątkowego
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Administracja / prowadzenie dokumentacji 3 -
Dążenie do rezultatów 3 -
Identyfikacja z firmą 4 -
Komunikatywność 3 -
Obsługa klienta 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Podejmowanie decyzji 3 -
Przestrzeganie zasad etyki zawodowej 3 -
Wiedza zawodowa 4 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Asystent rzeczoznawcy majątkowego
czy masz?
Analizowanie
Język
Relacje
Rzetelność
Badanie przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
Dokonywanie oględzin nieruchomości i ewentualnych obmiarów
Dokonywanie określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń związanych z nieruchomością, kierując się zasadą bezstronności
Sporządzanie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego
Sporządzanie protokołów oględzin i kompletacja dokumentacji szkodowej
Ustalanie z zamawiającym lub przy jego pomocy: celu wyceny, zakresu wyceny, stanu prawnego nieruchomości
Wsparcie przełożonego w wykonywanych obowiązkach
Wykonywanie lustracji obiektów do celów ubezpieczeniowych
Wykonywanie oględzin szkód majątkowych
Występowanie w charakterze biegłego sądowego w zakresie swojej działalności zawodowej
Wykształcenie średnie

Asystent rzeczoznawcy majątkowego

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Asystent rzeczoznawcy majątkowego. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Asystent rzeczoznawcy majątkowego. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.