Kompetencje w zawodzie
Asystent Rodziny
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Administracja / prowadzenie dokumentacji 3 -
Budowanie i rozwój relacji 3 -
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 3 -
Komunikatywność 3 -
Kultura osobista 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 3 -
Orientacja na klienta/ relacje z klientem 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Asystent Rodziny
czy masz?
Analizowanie
Język
Relacje
Rzetelność
Monitoring funkcjonowania rodzny
Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
Pomoc w kontaktach z instytucjami wsparcia rodziny
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
Udzielanie pomocy rodzinie
Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi
Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu rodziny
Wykształcenie średnie

Asystent Rodziny

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Asystent Rodziny. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Asystent Rodziny. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.