Asystent ds. personalnych


Kompetencje w zawodzie
Asystent ds. personalnych
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Budowanie i rozwój relacji 3 -
Komunikatywność 3 -
Myślenie analityczne 3 -
Orientacja na klienta/ relacje z klientem 3 -
Praca zespołowa 3 -
Przestrzeganie zasad etyki zawodowej 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Współpraca wewnątrzfirmowa 3 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Asystent ds. personalnych
czy masz?
Dane
Relacje
Rzetelność
Współpraca
Aktualizowanie opisów stanowisk oraz zakresów obowiązków pracowników firmy
Asystowanie przy tworzeniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Bieżące wsparcie i doradztwo w zakresie HR dla menadżerów i pracowników.
Dbanie o rozwój pracowników oraz udział w budowaniu ścieżek karier pracowników.
Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i wynagrodzeniami dla pracowników,
Prowadzenie rejestrów dotyczących urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich, badań okresowych, rozliczenia diet, zasiłków rodzinnych
Prowadzenie spraw w zakresie ruchu osobowego, jak: przeniesienia, przeszeregowania, awanse, degradacja, oraz wprowadzanie odpowiednich zmian w dokumentacji kadrowej
Przygotowywanie raportów i sprawozdań dotyczących spraw pracowniczych dla kierownictwa firmy
Realizowanie innych zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi wskazanych przez Menedżera HR
Współpraca z pozostalymi działami w firmie
Zakładanie i prowadzenie dokumentacji i ewidencji akt osobowych pracowników
Wykształcenie wyższe - licencjat

Asystent ds. personalnych

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Asystent ds. personalnych. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Asystent ds. personalnych. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.