Techniczny Likwidator Szkód

Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA

2018-01-30

Oferta pracy

Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA

Techniczny Likwidator Szkód

Potrzebne kompetencje


 • -Administracja / prowadzenie dokumentacji
 • -Dążenie do rezultatów
 • -Identyfikacja z firmą
 • -Komunikatywność
 • -Myślenie strategiczne
 • -Obsługa klienta
 • -Podejmowanie decyzji
 • -Przestrzeganie zasad etyki zawodowej
 • -Wiedza zawodowa

Zadania

 • Likwidacja zgłoszonej szkody objętej polisą ubezpieczeniową,
 • Prowadzenie dokumentacji i aktualizacja danych (np. w systemie CRM),
 • Przygotowanie decyzji o wysokości i wypłacie odszkodowania,
 • Rozpoznanie okoliczności, sporządzenie dokumentacji, przygotowanie samodzielne lub we współpracy z odpowiednim rzeczoznawcą wyceny ,
 • Analiza akt szkodowych i ustalenie zakresu odpowiedzialności,
 • Rozpatrywanie reklamacji, przygotowywanie odpowiedzi,
 • Przeprowadzanie audytów ubezpieczeniowych, identyfikacja i ocena czynników ryzyka,