referendarz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Warszawa

2018-04-04

Oferta pracy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

referendarz

Potrzebne kompetencje


 • -Administracja / prowadzenie dokumentacji
 • -Komunikacja pisemna
 • -Komunikatywność
 • -Podejmowanie decyzji
 • -Przestrzeganie zasad etyki zawodowej
 • -Radzenie sobie z niejednoznacznością
 • -Radzenie sobie ze stresem
 • -Rozwiązywanie problemów
 • -Sumienność/ rzetelność

Zadania

 • Nadawanie klauzuli wykonalności niektórym tytułom egzekucyjnym,
 • Prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych,
 • Rozpoznanie wniosków o wpis do rejestru zastawów i do Krajowego Rejestru Sądowego. ,
 • Wykonywanie niektórych czynności w sprawach z zakresu prawa spadkowego,
 • Dokonywanie szczegółowego wyliczenia kosztów procesu,