Magazynier

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

Sosnowiec

2018-04-10

Oferta pracy

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

Magazynier

Potrzebne kompetencje


 • -Budowanie i rozwój relacji
 • -Dążenie do rezultatów
 • -Innowacyjność
 • -Komunikatywność
 • -Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem
 • -Orientacja na klienta/ relacje z klientem
 • -Praca zespołowa
 • -Sumienność/ rzetelność

Zadania

 • Przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji,
 • Rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów w magazynie, zabezpieczanie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą,
 • Wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych,
 • Okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji,
 • Raportowanie wykonanej pracy przełożonemu,,
 • Bieżąca kontrola procesów magazynowych,
 • Dbanie o minimalizowanie strat,
 • Dbanie o prawidłowy stan techniczny urządzeń magazynowych,
 • Kontrola stanów magazynowych,,