Kosztorysant / Projektant Robót Drogowych

REED Engineering

dolnośląskie

2017-04-27

Oferta pracy

REED Engineering

Kosztorysant / Projektant Robót Drogowych

Potrzebne kompetencje


 • -Administracja / prowadzenie dokumentacji
 • -Budowanie i rozwój relacji
 • -Komunikatywność
 • -Myślenie analityczne
 • -Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem
 • -Orientacja w biznesie
 • -Praca zespołowa
 • -Sumienność/ rzetelność
 • -Wiedza zawodowa

Zadania

 • Planowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem realizacji prac budowlanych,
 • Sporządzanie kosztorysu w procesie kosztorysowania obiektów budowlanych,
 • Wsparcie przełożonego w wykonywanych obowiązkach,
 • Analiza dokumentacji przetargowej,
 • Analiza ofert podwykonawców ich kompletności i adekwatności do zapytania,
 • Przeprowadzenie wizji lokalnej ofertowanej inwestycji ,
 • Rozsyłanie zapytań do podwykonawców,
 • Skompletowanie dokumentów formalno prawnych wymaganych przez inwestora jako załącznik do oferty,
 • Sprawdzenie poprawności i kompletności przygotowanej oferty,