Audytor w Punktach Sprzedaży Detalicznej (WAŁBRZYCH)

InterKadra Sp. z o.o.

Wałbrzych

2017-05-18

Oferta pracy

InterKadra Sp. z o.o.

Audytor w Punktach Sprzedaży Detalicznej (WAŁBRZYCH)

Potrzebne kompetencje


 • -Myślenie analityczne
 • -Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem
 • -Procedury - znajomość i stosowanie
 • -Przestrzeganie zasad etyki zawodowej
 • -Radzenie sobie z niejednoznacznością
 • -Rozwój zawodowy/ gotowość do uczenia się
 • -Samodzielność
 • -Sumienność/ rzetelność
 • -Wiedza zawodowa

Zadania

 • Proponownie usprawnień i optymalizacji procedur kontrolnych,
 • Przeprowadzanie analiz i kontroli zewnętrznych ,
 • Sporządzanie raportów i rekomendacji,
 • Przeprowadzanie audytów dokumentacji finansowej i księgowej firmy,
 • Bieżące dbanie o zgodność dokumentacji ze standardami rachunkowości,
 • Proponowanie nowych rozwiązań w zakresie poprawy procedur w działach księgowości,
 • Utrzymywanie kontaktów z audytorami wewnętrznymi,