AP Accountant with English

Grafton Recruitment

Poznań

2017-06-26

Oferta pracy

Grafton Recruitment

AP Accountant with English

Potrzebne kompetencje


 • -Budowanie sprawnej/ efektywnej organizacji
 • -Dążenie do rezultatów
 • -Komunikacja pisemna
 • -Komunikatywność
 • -Myślenie analityczne
 • -Orientacja w biznesie
 • -Sumienność/ rzetelność
 • -Umiejętności (użytkowanie systemów) IT
 • -Wiedza zawodowa
 • -Współpraca wewnątrzfirmowa

Zadania

 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dla potrzeb wewnętrznych (informowanie kierownictwa jednostki o stanie firmy) oraz zewnętrznych (rozliczenia podatkowe i statystyczne) ,
 • Księgowanie faktur od dostawców i przygotowywanie płatności,
 • Obliczanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa,
 • Konsolidacja oraz potwierdzanie sald, wyjaśnianie niezgodności i podejmowanie działań naprawczych w sytuacji konieczności ,
 • Księgowe zamykanie miesiąca, kwartału, roku ,
 • Odpowiedzialność za terminowe raportowanie kluczowych danych finansowych zgodności z kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI) oraz uzgodnionego poziomu usług (SLA) ,
 • Przestrzeganie wewnętrznych kontroli SOX, procedur oraz utrzymywanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi, audytorami oraz klientami wewnętrznymi,
 • tworzenie procedur na potrzeby procesu ,
 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad poprawnym działaniem księgowości w firmie,
 • Zarządzanie podległym zespołem pracowników,